Agenda Oijens Carnaval

Geitjesbal

10 febr 2024 geitjesbal

10 feb. '24 - 10.00 - 13.00

Bokkenstal (MFA 't Hart van Oijen)

Feestje van de Prins - Oranje Fest

zaterdag 10 febr 2024 Feestje van de Prins

10 feb. '24 - 20.00 - 1.00

Oranje cafe (MFA 't Hart van Oijen)

Wedding in the Goatstal

zondag 11 febr 2024

11 feb. '24 - 14.00 - 19.00

Bokkenstal (MFA 't Hart van Oijen)

Oijense optocht en Optochtbal

12 febr 2024 Optocht

12 feb. '24 - 13.00 - 23.00

Bokkenstal (MFA 't Hart van Oijen)

Bonte middag en afsluitingsbal

13 febr 2024 sluiting

13 feb. '24 - 13.00 - 22.30

Bokkenstal (MFA 't Hart van Oijen)